Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r8: Waterplanten

 
Sleutelfactor 8 heeft betrekking op de ontwikkeling van water- en oeverplanten in de waterloop. Dit kunnen zowel waterplanten als oeverplanten zijn (voor het gemak wordt gesproken van waterplanten). Waterplanten groeien in de aanwezigheid van voldoende licht, nutriënten, geschikt substraat en stromingscondities. In hoogdynamische milieus, bij regelmatige droogval en bij grotere waterdieptes komen waterplanten nauwelijks tot ontwikkeling. De omstandigheden kunnen, afhankelijk van de soort, verbeteren of verslechteren door aantasting van de oever, kanalisatie en verstuwing, belasting met nutriënten en verandering van de hydrologie (lage afvoeren). De groei van waterplanten zorgt bovendien voor opstuwing bij de aan- en afvoer van water.
 
Maaibeheer, dat er op is gericht om de minimaal benodigde afvoercapaciteit bij maatgevende afvoeren te garanderen, is ook van invloed op de ecologische kwaliteit. Waterplanten vormen zelf een substraat voor andere aquatische organismen en zijn lokaal van invloed op de stroomsnelheden, substraatvariatie en het lichtregime. Daarnaast vormen ze een bron van organisch materiaal. In situaties met overvloedige groei zijn waterplanten sturend op het zuurstofregime (dag- nachtritme).
 
MEER INFORMATIE
 
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren