Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

ESF-r9: Stagnatie

 
Stagnatie is de afwezigheid van stroming in de waterloop. Stagnatie komt van nature voor vooral bij grote obstakels zoals bomen, beverdammen, zandbanken of bij eenzijdig aangetakte oude meanders. Ook in grotere riviersystemen komt stagnatie van nature voor als onderdeel van het continuüm van permanent stromende geulen, tijdelijk meestromende geulen tot en met geïsoleerde uiterwaardwateren. Deze stromingsluwe zones in stromende wateren zijn belangrijk bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van plankton en vislarven.
 
Stagnatie wordt versterkt door een veranderde hydrologie met verminderde basisafvoer, kanalisatie (vooral overdimensionering) en verstuwing van de waterloop (barrières).
 
Stagnatie werkt direct door in het temperatuurregime, het stromingsregime en daarmee in het zuurstofregime in de waterloop. Daarnaast zorgt stagnatie voor sedimentatie van fijn (organisch) materiaal en een uniform substraat. Bij voldoende licht en nutriënten kan de waterkolom volgroeien met water- en oeverplanten.
 
 
 
Ecologische Sleutelfactoren voor Stromende Wateren