Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Mooi, schoon en levend water

Nederlandse waterbeheerders werken hard aan mooi, schoon en levend water. STOWA helpt ze met het zoeken naar antwoorden op vragen die helpen om deze doelen te bereiken. Dat doen we binnen het kennisprogramma Watermozaïek. Op deze site leest u wat we in dit verband allemaal doen.

Blijf op de hoogte van Watermozaïek en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van STOWA. Voor vragen over Watermozaïek kunt u terecht bij Bas van der Wal.

borderbottom

Instrumenten voor uitvoeren watersysteemanalyses

Nieuwe handreiking voor actualiseren KRW-doelen

31-5-2018

De nieuwe 'Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.

Begin 2022 start de derde planperiode van de KRW, die loopt tot en met 2027. Met het oog hierop gaan de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders hun eerder vastgestelde ecologische KRW-doelen voor oppervlaktewateren en de daarbij behorende maatregelen actualiseren, zoals de KRW vereist. Deze leggen ze vast in nieuwe stroomgebiedbeheerplannen, die in 2022 in werking treden.

De handreiking biedt beleidsmakers, adviseurs, juristen en bestuurders handvatten voor de actualisatie van de waterkwaliteitsdoelen in Nederland, en het op uniforme wijze toelichten en onderbouwen van mogelijke aanpassingen.

>Download de handreiking

>Download het bestuurlijk-juridisch kader

Voor meer informatie over de handreiking kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA, 033 460 3200 of via stowa@stowa.nl

 

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

18-1-2018

Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost het en wat levert het op? Waar kan het wel en niet? Hoeveel effect heeft het? En hoe zit het met wet- en regelgeving?

In de brochure 'Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen' krijgen waterschappers de antwoorden op al deze vragen. Antwoorden waar ze - naar wij hopen en verwachten -  in hun (beleids)praktijk mee verder kunnen bij het nemen van belangrijke beslissingen over dit onderwerp.

>Download de brochure
 

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.
 

Laatste nieuws

Instrumenten voor uitvoeren watersysteemanalyses

31-5-2018 STOWA heeft een overzicht laten maken van alle instrumenten voor het uitvoeren van watersysteemanalyses aan de hand van ec...

Nieuwe handreiking voor actualiseren KRW-doelen

31-5-2018 De nieuwe 'Handreiking KRW-doelen’ geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actua...

STOWA jaaroverzicht 2017 verschenen

3-4-2018 De Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven. Wat kunnen en moeten ze doen om de klimaatopgaven op te lossen? H...

ESF's

instrumenten

stilstaande wateren

ESF's

instrumenten

stromende wateren

E-learning module

Waterstromen in beeld