Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Mooi, schoon en levend water

Waterbeheerders werken aan mooi, schoon en levend water. STOWA helpt waterbeheerders bij het bereiken van dit doel. Dat doen we binnen het kennisprogramma Watermozaïek. We ontwikkelen in dit programma nieuwe kennis, we ontsluiten deze kennis en we vertalen de kennis in praktisch toepasbare handvatten voor behoud, herstel en verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Het programma richt zich op drie inhoudelijke pijlers: ontwikkeling van de Ecologische Sleutelfactoren, Monitoring en Beheer & Onderhoud

Blijf op de hoogte van Watermozaïek. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van STOWA, of volg ons op Twitter. Voor vragen over Watermozaïek kunt u terecht bij Bas van der Wal. 

Factsheet over effecten uitheemse Quaggamossel in Nederlandse wateren

7-11-2016

STOWA heeft een factsheet laten opstellen over de uitheemse Quaggamossel. Deze mossel werd voor het eerst in Nederland waargenomen in 2006. Het factsheet geeft een overzicht van de tot dusver bekende effecten die de Quaggamossel heeft op aquatische ecosystemen en het Nederlands waterkwaliteitsbeheer.

>Download het factsheet

De Quaggamossel heeft een hoge filtratiecapaciteit, wat de concentraties fytoplankton en ander zwevend materiaal snel doet afnemen. Hierdoor neemt het doorzicht enorm toe, terwijl nutriëntengehalten hoog blijven. Het doorzicht zorgt voor meer waterplanten. De mosselbanken en watervegetatie vormen samen een habitat die geschikt is voor meer en meer diverse macrofauna. Het leidt ook tot een andere vissoortensamentstelling, met meer plantminnende soorten.

Het is belangrijk te weten wat de effecten zijn van de uitheemse quaggamossel op het ‘inheemse’ aquatisch ecosysteem, en of de soort daarmee wel of juist niet bijdraagt aan de ecologische waterkwaliteit. Het factsheet helpt bij het vinden van deze antwoorden.

Laatste nieuws

Factsheet over effecten uitheemse Quaggamossel in Nederlandse wateren

7-11-2016 STOWA heeft een factsheet laten opstellen over de uitheemse Quaggamossel. Deze mossel werd voor het eerst in Nederland waa...

Wie werkt ecologische sleutelfactor Organische Belasting uit in een praktisch toepasbaar instrument voor waterbeheerders?

28-10-2016 Voor de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA op zoek naar een groep van personen en/of instellingen die...

Waterbeheerders krijgen met Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit inzicht in effecten van (combinaties van) giftige stoffen op het waterleven

4-10-2016 STOWA heeft onlangs vijf samenhangende rapporten uitgebracht waarin de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit is uitgewerkt....

Meer weten

over ecologische sleutelfactoren?