Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Mooi, schoon en levend water

Nederlandse waterbeheerders werken hard aan mooi, schoon en levend water. STOWA helpt ze met het zoeken naar antwoorden op vragen die helpen om deze doelen te bereiken. Dat doen we binnen het kennisprogramma Watermozaïek. Op deze site leest u wat we in dit verband allemaal doen.

Blijf op de hoogte van Watermozaïek en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van STOWA. Voor vragen over Watermozaïek kunt u terecht bij Bas van der Wal.

borderbottom

eDNA in het waterbeheer: de monitoring van de toekomst?

19-5-2017

Moderne eDNA-technieken biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te monitoren. Betekent dat het einde van het schepnet, en het begin van 'metabarcoding' en 'qPCR'? Kom voor het anrwoord op deze en andere vragen naar het symposium 'CSI onder water, toepassing eDNA-technieken in het waterbeheer: fictie of al werkelijkheid?'

>Meer informatie en aanmelding

Ieder dier en iedere plant bevat DNA. En allemaal laten ze in hun omgeving DNA-sporen achter. Via slijm, huidschilfers, poep , haren e.d. Dit heet environmental DNA, kortweg: eDNA. Met nieuwe technieken kan dit eDNA steeds beter worden gedetecteerd. De ontwikkeling van eDNA-technieken (eDNA) gaat hard; de mogelijkheden voor inzet in het waterkwaliteitsbeheer lijken groot. Zo kunnen specifieke soorten worden aangetoond voor de Wet Natuurbescherming. De zwemwaterkwaliteit kan beter worden gemonitord. En met behulp van eDNA-technieken kunnen er soorteninventarisaties of zelfs complete voedselwebanalyses mee worden uitgevoerd. Dat helpt bij het sneller, beter en doelmatiger in beeld brengen, begrijpen, beoordelen en uiteindelijk verbeteren van de ecologische waterkwaliteit.

Bureau Waardenburg gaat PvA opstellen voor uitwerken ESF's Waterplanten en Bufferzone

27-3-2017

Voor de ESF’s 'Waterplanten' en 'Bufferzone' voor stromende wateren, heeft STOWA begin februari zes adviesbureaus gevraagd een visie op de uitwerking op te stellen. De visie van Bureau Waardenburg kwam als beste uit de bus. Dit betekent dat zij een Plan van Aanpak mogen gaan opstellen over hoe de uitwerking richting een instrument of beoordeling van deze ESF’s eruit kan zien en met wie ze dit gaan doen. De planning is dat het PvA in mei gereed is.

De sleutelfactoren 'Waterplanten' en 'Bufferzone' gaan over de vraag hoe en in welke mate ze de ecologische toestand in het water bepalen. Waterplanten kunnen hierop bijvoorbeeld van invloed zijn als habitat en als bron van organisch materiaal. De Bufferzone kan van invloed zijn via beschaduwing en mate van overstroming.

Meer weten over ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren? Klik HIER

Laatste nieuws

eDNA in het waterbeheer: de monitoring van de toekomst?

19-5-2017 Moderne eDNA-technieken biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te monitoren. Betekent dat het e...

Bureau Waardenburg gaat PvA opstellen voor uitwerken ESF's Waterplanten en Bufferzone

27-3-2017 Voor de ESF’s 'Waterplanten' en 'Bufferzone' voor stromende wateren, heeft STOWA begin februari zes ...

Deelnemers GWRC-workshop zien toegevoegde waarde van bioassays voor bepalen ecologische effecten toxische stoffen

27-3-2017 De Global Water Research Coalition (GWRC) - waar ook STOWA onderdeel van uitmaakt - organiseerde in februari 2017 een inte...

Meer weten

over ecologische sleutelfactoren?