Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Mooi, schoon en levend water

Nederlandse waterbeheerders werken hard aan mooi, schoon en levend water. STOWA helpt ze met het zoeken naar antwoorden op vragen die helpen om deze doelen te bereiken. Dat doen we binnen het kennisprogramma Watermozaïek. Op deze site leest u wat we in dit verband allemaal doen.

Blijf op de hoogte van Watermozaïek en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van STOWA. Voor vragen over Watermozaïek kunt u terecht bij Bas van der Wal.

borderbottom

Voortgang geboekt bij ontwikkeling ecologische sleutelfactoren

27-9-2017

STOWA heeft de afgelopen periode goede voortgang geboekt bij de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren en bijbehorende werkmethodieken voor stromende en stilstaande wateren. Sleutelfactoren vormen belangrijke voorwaarden voor een goed functionerend ecologisch watersysteem.

Wat betreft de stilstaande wateren: de ESF Habitatgeschiktheid is bijna klaar. In november is de methodiek gereed.  De eerste resultaten voor ESF Verspreiding zien er goed uit. De methodiek wordt gelijktijdig voor stilstaande en voor stromende wateren ontwikkeld, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de verschillen. Voor stilstaande wateren is de ESF eind van dit jaar klaar. Het opstellen van de ESF Verwijdering heeft enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat deze eerste kwartaal 2018 opgeleverd wordt.

Stromende wateren
De verschillende ESF’s voor stromende wateren worden gelijktijdig ontwikkeld. Net als bij een aantal ESF’s voor stilstaande wateren, wordt er een methodiek ontwikkeld op drie niveaus: quick-scan, globale analyse en nadere analyse. In de projecten die nu lopen worden de eerste twee niveaus uitgewerkt. In maart 2018 zijn de producten gereed. Deze kunnen dan gebruikt worden door de waterbeheerders.  De ontwikkeling van gereedschappen voor de ‘nadere analyse’ worden later uitgewerkt. Dat is mede afhankelijk van de behoefte als gevolg van het gebruik van de quick scans en de globale analyses.

Sleutelfactor Context
Voor de Sleutelfactor Context wordt een methodiek ontwikkeld die het effect van de ecologisch gewenste maatregelen op andere functies laat zien. De ecologische sleutelfactoren maken duidelijk wat het ecologisch potentieel is van een watersysteem, de sleutelfactor Context voegt daar kennis aan toe over effecten op andere functies. Hierna kan de afweging voor maatregelen beter onderbouwd genomen worden. Deze sleutelfactor wordt eind van dit jaar opgeleverd.

ESF-iconen voor stromende wateren beschikbaar

6-7-2017

STOWA heeft de iconen van de sleutelfactoren voor stromende wateren vrij beschikbaar gesteld voor gebruik door waterschappen, kennisinstellingen en adviesbureaus die ermee aan de slag gaan. De iconen zijn er zowel in het Nederlands als het Engels.

>Download de iconen

Wat heb je nodig voor een watersysteemanalyse voor stilstaande wateren?

26-6-2017

STOWA heeft een overzicht uitgebracht waarin per ecologische sleutelfactor wordt aangegeven welke inputparameters nodig zijn voor het maken van een systeemanalyse voor stilstaande wateren. U kunt het overzicht HIER downloaden. 

Laatste nieuws

e-learning module en rekentool voor opstellen waterbalans

11-10-2017 De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning...

Voortgang geboekt bij ontwikkeling ecologische sleutelfactoren

27-9-2017 STOWA heeft de afgelopen periode goede voortgang geboekt bij de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren en bijbehoren...

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

20-9-2017 STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te kom...

E-learning module

Waterstromen in beeld

Inputparameters systeemanalyse stilstaande wateren

Meer weten

over ecologische sleutelfactoren?